Norges dansehistorie

Dansens historie her til lands er rimelig annerledes enn det den er for mange av våre naboer. Dette stammer først og fremst i det faktum at dans var en del av det kongelige hoff. Siden Norge var en del av unioner med både Danmark og Sverige, så ble vi frarøvet hoffet i store deler av vår eksistens. Selv etter vi brøt med Sverige tok det en stund før dans ble inkorporert i vår kultur, simpelthen fordi det på den tiden ikke var populært lenger i hoffet. Det skulle dermed ikke bli populært med dans her til lands før etter andre verdenskrig. Tross en sen start med dansebølgen, så har Norge opparbeidet seg en stolt historie innen dans. Vi er i dag meget interessert i disiplinen, og med et stort mangfold så vel som gode, norske dansere, så har vi så absolutt opparbeidet en kultur for denne disiplinen her til lands.

Ballettens rolle i norsk dansehistorie

Ballett er kanskje ikke blant de mest populære dansene i dag, og det kan fort argumenteres for at danser som Hip Hop og mer moderne og aktive danser har tatt over. Det tar derimot ikke vekk det faktum at balletten på mange måter var en forløper til vår interesse for dans. Før dans beveget seg over i stilige rytmer og mer aktive og “sprø” bevegelser, så var anstendige danser som ballett populært. I 1948 fikk Norge sin første frie dansegruppe, og denne sto for nettopp ballett. Ballettinstituttet skulle også på midten av 60-tallet bli det første eksempelet på en heldagsskole for dans, noe som uten tvil økte interessen og ikke minst muligheten for norske dansere til å delta i dans på fulltid. Over tiårene skulle balletten bli mindre og mindre populær, og dermed også mindre essensiell for dansens utvikling. Andre disipliner tok uten tvil over, og dans utviklet seg nærmere det vi kjenner i dag.

Etter mange tiår med et ganske så begrenset tilbud innen dans og kun en håndfull alternativer, så var det mange faktorer som skulle bidra til bedre vilkår for norske dansere. Kanskje aller klarest var statsstøtten som nok en gang lot flere dansere nyte sin lidenskap på fulltid. Det var også et meget positivt element at mange nye kulturer i våre byer bidro til både inspirasjon til ny dans, så vel som lærdom til våre dansere. Dette har nå foregått i et par generasjoner, og vi ser store frukter av dette arbeidet. I dag er dans en meget populær aktivitet her til lands, og i over et tiår har et program som Skal Vi Danse vært blant de mest populære på norsk TV, bare for å sette ting på spissen. Kun tiden vil vise hvordan dansen utvikler seg her til lands, men det blir uten tvil en spennende reise!